• Helseminister Bent Høie (H)

Høie vil gi alvorlig syke rett til kontaktlege

Helse— og omsorgsminister Bent Høie (H) vil gi alvorlig syke pasienter rett til en egen kontaktlege.