Vil samarbeide med imamene

Altfor mange helse— arbeidere vegrer seg fra å ta opp temaet kvinnelig omskjæring, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Han håper et nytt veilederhefte fra Helsetilsynet skal hjelpe.