Aldri flere fylkestingsvalg?

Vi kan ha opplevd vårt siste fylkestingsvalg. Allerede om tre år kan endringer ha trådt i kraft, tror fylkesordfører Roald Bergsaker. Han får følge av sin varaordfører.