Pasienter har plass - møter ikke

KVELDSÅPENT: Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) har forhandlet fram en lokalavtale om kveldsåpent for å få unna ventelistene i røntgen-avdelingen.