Kommuneøkonomien i sterk ubalanse

Økte skatteinntekter og rammetilskudd er den førstehjelpen kommunene trenger for å få økonomien på beina.