Ankesaker kan måtte behandles på ny

Siden 1997 er anker som er bragt inn forfylkeskommunen, feil behandlet. Flere ankesaker kan nå bli tatt oppigjen.