Båt ligger stand-by ved oljeriggen «BidefordDolphin»

Et fartøy ligger stand-by ved oljeriggen«Bideford Dolphin» der tre av åtte ankerfester har løsnet.