Villig til å sette dyrenes helse på spill

Aksjonslystne bønder er villige til å sette husdyrenes liv og helse på spill for å få bedre rammevilkår.