Uvanlig mye bakkenært ozon i Sør-Norge

De siste dagene er det registrert uvanlig høye luftkonsentrasjoner av bakkenært ozon i Sør-Norge.