Russisk toppbesøk i Nato-hovedkvarter

Erfaringene etter Kursk-havariet viser at Norge og Russland både kan og må samarbeide tettere i framtiden.