83 prosent er fornøyd med barnas oppvekstmiljø

Mer enn åtte av ti spurte i en undersøkelse gjennomført i 15 kommuner er fornøyd med oppvekstmiljøet for barn i hjemkommunen.