Må bli lettere å stoppe piratdrosjer

Politiet har i forbindelse med Tina-drapet i Stavanger pekt på at reglene for å stanse de som kjører drosje ulovlig er for strenge. Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet vil se nærmere på regelverket.