Statskonsult vil slå sammen tilsyn

Statskonsult går inn for å redusere dagens over 40 tilsynsorganer til sju-åtte tilsynsenheter. Statskonsult foreslår blant annet et utvidet Konkurransetilsyn.