Jenter ruser seg oftere enn gutter

Den høye prosenten av norske jenter somruser seg, vekker internasjonal oppsikt. Andre landsalkoholforskere, som har fått de siste tallene fra norskeundersøkelser, tror Norge er blant de europeiske land der ungdommenruser seg mest.