Ubåt-jakt på tvilsomt grunnlag

De mange ubåtmeldingene i norske og svenske farvann under den kalde krigen, lar seg ikke bevise. Meget tyder på at krenkingene skyldes myter, fri fantasi og uvirkelige påstander fra de militæres side.