Forenkling langt etter skjema

25 prosents reduksjon av skjemaveldet på to år var Bondevik-regjeringens storslåtte målsetting. I 1999 var reduksjonen på fattige 6 promille.