Forbudt å kjøre vannscooter fra årsskiftet

Fra 1. januar blir det forbudt å bruke vannscooter i områder som ikke er spesielt avsatt til formålet.