Menighetsrådsmedlem har fått nok av kirken

Menighetsrådsmedlem og tidligere NMS-misjonær Brian Swan har fått nok. Nå ønsker han å melde seg ut av kirken.