Slakter bygdestøtte

Bygdeutviklings— midlene staten deler ut, hindrer etablering av varige, lønnsomme arbeidsplasser og påfører samfunnet et tap på inntil 431 millioner kroner hvert år.