Anker dommen i giftsaken

Frostating lagmannsrett har dømt Terje Wiik til 21 års fengsel og ti års sikring for overlagt drap på Inger Lise Bakken. Wiik ønsker å anke dommen eller å få behandlet dommen ved en annen rettsinstans.