Uenighet om gasskraft-utslipp

NVE og SFT er uenige om virkningene av de tillatelser som de sammen har gitt Industrikraft Midt-Norge for bygging av et gasskraftverk i Skogn i Nord-Trøndelag.