SAS må sette 32 piloter på bakken

SAS har fått pålegg fraluftfartsmyndighetene om å sette 32 nye piloter på bakken fordipilotene ikke har gjennomført en gyldig sikkerhetssjekk.