Himmelropende urett

I dag utvises en voldtatt og ruinertchilensk kvinne med sine to barn fra Norge. Hennes mann,overgriperen, får bli. Himmelropende urett, skriver Kine Hellebustog Solveig Sukka på vegne av Verdikommisjonen.