30 pst leser for dårlig

Over 800.000 nordmenn i alderen 16-65 årleser ikke godt nok til å forstå kompliserte tekster.