Fastlåste jordbruks- forhand- lingar

To dagar før årets jordbruksforhandlingarskal vera i hamn, har staten ikkje komme med noe tilbod bøndene kangodta.