Nordmenn flytter gjeld fra utlandet tilNorge

Nordmenn skylder stadig mer penger i Norge,men mindre til utlandet. Om veksten i publikums samlede gjeld harøkt i år 2000 får vi først vite etter første halvår.