Høyre i Nord-Norge sier nei til OL

Høyres representanter i de tre nordligste fylkene sier nei til OL i Oslo og krever å få stemme etter egen overbevisning når saken kommer opp for Stortinget.