Ruteflypassasjerene får egen klagenemnd

Kunder som føler seg dårlig behandlet i forbindelse med en flytur, kan fra nyttår få sin sak vurdert av en egen klagenemnd.