Norsk språkråd frykter privatisering

Norsk språkråd frykter at Luftfartsverket, NSB og Posten vil slutte å bruke nynorsk hvis virksomhetene blir omdannet til aksjeselskaper.