Uklart om landpostbud skal anmelde lovbrudd

Justisdepartementet skal vurdere i hvilken grad ansatte i Posten har rett til eventuelt plikt til å anmelde straffbare forhold som vedkommende får kjennskap til i tjenesten.