14 av 16 uttalelser negative til utsalg av Statoil

Ap-ledelsen får kraftig motbør i egne rekker for forslaget om å delprivatisere Statoil og SDØE.