Billigere porto i byene?

Posten ønsker å innføre en rimeligere «storbyporto», og har tatt saken opp med Samferdselsdepartementet.