Frykter byråkrati ved statsovertakelse

Jeg frykter og tror at vi får et statlig byråkrati og sentral fjerndirigering dersom staten overtar ansvaret for sykehusene, sier hovedtillitsvalgt for legene i Rogaland, Per Egil Haavik.