Regjeringen vil granske Kongens økonomi

Et utvalg nedsatt av Stoltenberg-regjeringen skal gå igjennom Kongens økonomiske forhold. Det er første gang i nyere tid en slik helhetlig gjennomgang utføres.