Skal finne ut om fjellbeite gir bedre melk og kjøtt