Norsk-russisk militærøvelse blir trolig avlyst

En felles militærøvelse for Norge, Russland og USA i Barentshavet kan bli avlyst som følge av krisen på Krim-halvøya.