Alarmerende økning i antall familievoldssaker

Politiet og hjelpeapparatet for øvrig har registrert en sterk økning i tallet på voldssaker i nære relasjoner i løpet av de fire siste årene.