- Regjeringen passiv mot arbeidsledigheten

Regjeringen gjør altfor lite for å bremse arbeidsløsheten, menerArbeiderpartiet. Høyre mener Aps kritikk er frekk. Ledigheten øktemed 20 prosent i 2002.