Kreft av stråling fra høyspentledning?

I over 20 år har Per Bjerga bodd under en høyspentledning på Madla. Nå har han fått kreft. Jeg kan ikke la være å tenke på om det kan være en sammenheng, sier han.