Leter etter inntrenger som angrep familiefar med kniv