Prøver ut kjemisk kastrering i Norge

Hormonbehandling av sexdømte i Norge er snart en realitet.Prøveprosjekter med såkalt kjemisk kastrering i andre europeiskeland har gitt positive resultater, men metoden er omstridt.