Planlegger imamutdanning i Oslo

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har bedt om midler til å utvikle et program for utdanning av imamer ved universitetet.