Menn reddet etter nær sju timer i tunnelsjakt

Tre inspektører som satte seg fast 100 meter nede i en luftesjakt i Bragernestunnelen i Drammen, ble reddet ned etter nær sju timer.