Utdannelse av flygeledere i riktig spor

Utdannelsen av norske flygeledere er nå kommet inn i et riktig spor, etter at Luftfartsverket for bare få år siden hadde store problemer med å fylle ledige stillinger.