Vedum endrer Solberg-regjeringens oljeskatt: – Skal ha mindre aktører på norsk sokkel – ikke bare Equinor og de største

Finansministeren vil endre oljeskatteregimet. Den viktigste justeringen fra Solberg-regjeringens forslag er et grep som skal ivareta også mindre selskap på leting etter olje og gass.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte fredag forslag til nytt oljeskatteregime. Her fra en pressekonferanse om havvind i februar i Oslo.
Publisert: Publisert:

Fredag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem forslag til nytt skattesystem for olje- og gassnæringen.

Det nye systemet er i hovedsak likt med forslaget som Solberg-regjeringens la frem før valget i fjor om en kontantstrømsskatt. Med det nye systemet vil olje- og gassbransjen få skrive av alle utgiftene sine på skatten umiddelbart, mens de får noe høyere skatter over tid.

– Nå er det siste året med ettervirkninger av oljeskatteforliket fra mars 2020. Da er det et naturlig tidspunkt å legge om, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Aftenbladet/E24.

Stortingets forlik om krisepakken til oljenæringen i 2020 har bidratt til at det nå er ventet mange nye prosjekter på sokkelen i 2022–2023. De midlertidige reglene skal nå fases ut.

Vil støtte mindre aktører

Den største endringen Støre-regjeringen gjør i forrige regjerings forslag, skal ifølge Vedum styrke mindre aktører på sokkelen ved å la dem pantsette sine skattekrav.

– Det er et mål for regjeringen at vi også skal ha mindre aktører på norsk sokkel, altså ikke bare Equinor og de største. Da gir vi dem mulighet til å pantsette det skattekravet de har når de er i underskuddsposisjon, sier Vedum.

– Det vil si at hvis du har et skattekrav på x antall millioner, så kan du gå til banken din og få utbetalt de pengene. Så får banken de pengene tilbake fra Skatteetaten etterpå. Dette vil gjøre at også mindre selskaper får tilgang til likviditet og har mulighet til å drive videre, sier han.

Dette grepet erstatter ifølge Vedum leterefusjonsordningen, som skal fjernes. Han peker på at det var et relativt lite selskap, Lundin, som gjorde det første funnet på kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

– Det har tjent norsk sokkel veldig godt at også små selskaper er til stede, sier Vedum.

Regjeringen håper det nye skatteregimet kan legge til rette for at både små og store aktører kan gjøre nye store funn på norsk sokkel. Her er prosessplattformen P2 til Johan Sverdrup-feltet avbildet ved Aibel på Risøy i Haugesund 1. mars i år.

– Bedre ivaretatt

Vedum er trygg på at forslaget til nytt oljeskattesystem vil få oppslutning fra de store partiene på Stortinget.

– Alt annet ville forundre meg. Noe av fordelen i norsk oljepolitikk har vært evnen til å finne brede løsninger gang etter gang, sier han.

Han sier at staten ikke vil tape noe økonomisk på å tillate selskapene å pantsette sine skattekrav.

– Ble de små leteselskapene litt glemt i oljeskatteforslaget til den forrige regjeringen?

– De er hvert fall bedre ivaretatt nå. Vi er opptatt av bredden. Du ser jo at noen av de større, internasjonale aktørene trekker seg ut av norsk sokkel. Da kan mindre aktører se muligheter og bidra til at vi får opp igjen restverdiene, sier Vedum.

– Gir mer aktivitet

Den omdiskuterte leterefusjonsordningen ble lagt frem i 2005 for å bidra til at flere aktører kunne lete etter olje og gass. Selskaper fikk da dekket mye av leteutgiftene sine, noe som la til rette for økt omfang av mindre leteselskaper uten inntekter.

– Vil dette kunne gi mer leting enn det ellers ville vært?

– Det at mindre aktører får være med, gir mer aktivitet enn hvis man ikke hadde hatt den muligheten. Det er det ikke noen tvil om, sier Vedum.

– Det vil ikke være spesielt populært hos SV?

– Nei, men det er veldig populært blant de fleste partier å bruke inntektene fra olje og gass. Jeg tror mange vil se at det er en fordel at det ikke bare er noen få, store, tunge selskaper på sokkelen. Det er alltid bra med konkurranse, sier finansministeren.

Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) og Jonas Gahr Støre vil innføre muligheten for å pantsette skattekrav. Vedum sier til Aftenbladet/E24 at små leteselskaper er bedre ivaretatt nå enn de ble det i Solberg-regjeringens forslag.

– Utrolig viktig

Mindretallsregjeringen med Sp og Ap må søke flertall for forslaget i Stortinget. Mens Sp og Ap ønsker videre leting, ønsker SV å stanse letingen på norsk sokkel. SV har også tatt til orde for en produksjonsavgift på 50 kroner fatet for olje og 16 øre kubikkmeteren for gass.

– Miljøorganisasjonene og partier som SV og MDG, som ikke ønsker mer leting, de vil bli skuffet?

– Det er garantert noen som vil bli det. Men jeg mener de siste månedene har vist hvor utrolig viktig det er å ha Norge som en av de få store olje- og gasseksportørene til Europa som også er et demokrati, sier Vedum.

– Det at Norge er en stabil olje- og gasseksportør, er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping til fellesskapet, men også for europeisk sikkerhet, sier han.

Han understreker også at utslippene blir regnskapsført der oljen og gassen blir brukt.

Høyere skatter på sikt

Et sentralt mål med forslaget er at skattesystemet skal være nøytralt. Det vil si at skattene ikke skal bidra til at oljeselskapene investerer i prosjekter som er ulønnsomme for samfunnet som helhet.

Forslaget vil skjerpe oljebransjens skatter med sju milliarder kroner for investeringer utført i 2022, men disse inntektene vil staten først få inn over tid, oppgir Vedum. Isolert sett vil statens inntekter i 2022 bli redusert med 45 milliarder kroner (påløpt). Dette er likt med Solberg-regjeringens forslag.

– På kort sikt vil statens inntekter fra olje- og gassnæringen bli litt lavere i år, men på lang sikt så vil inntektene bli høyere, sier Vedum.

– De vil bli høye i år uansett, men litt lavere med denne endringen enn de ellers ville vært. Vi må vurdere hva som er mest lønnsomt for samfunnet over tid, samtidig som det gir trygghet for Norges viktigste næring, sier han.

– Kan jo gjøre feilinvesteringer

På spørsmål om faren for nye statsgaranterte utbyggingsskandaler med det nye regimet svarer Vedum at det ikke er noen grunn til at det skal skje.

– Jeg synes det var veldig mye premisser i det spørsmålet, haha, sier han.

– Men selvfølgelig, en privat investor kan jo gjøre feilinvesteringer. Sånn er det bare. Det kan gjøres store investeringer, og ikke minst for ledere i olje- og gassbransjen er det viktig, når det er så lønnsomt som det nå er, å holde igjen på utbyggingskostnader. Det er fort gjort å bli litt slepphendt på utbyggingskostnader når det er så superlønnsomt som det er i disse dagene, sier finansministeren.

– Hvor lenge forlenges oljealderen med det nye regimet?

– Dette står til noe annet står. Nå styrer jeg som finansminister. Dette er mitt forslag. Jeg tror dette kommer til å stå lenge. Jeg kan ikke garantere hva andre politikere kommer til å gjøre, men her tror jeg det kommer til å bli brede løsninger, sier Vedum.

Publisert: