Gir ikke opp avhør i ambassadesaken

Østfold-politiet er i dialog med den amerikanske ambassaden og har tro på at de norske ambassadeansatte vil kunne forklare seg i den såkalte overvåkingssaken.