Ordfører-avtale stoppet sykehus i Molde

Spørsmålet om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal ble forsøkt løst i 2006, med planer om et sykehus mellom Molde og Kristiansund. En avtale mellom byenes ordførere stoppet imidlertid ideen.