Nytt nei til Viggo Kristiansen

Høyesteretts ankeutvalg har avvist Viggo Kristiansens begjæring om å få sin sak prøvd for Høyesterett. Samme begjæring ble fremsatt i 2002, og ble da avvist av kjæremålsutvalget.