Juryordning kan bli kjent umenneskelig

Dersom Arfan Bhatti neste uke får Høyesteretts medhold i at en jury ikke kan erklære ham skyldig i kriminalitet uten en begrunnelse, kan det skape køer og kaos i rettsvesenet.