Bedre utdanning og mer kontroll i vekterbransjen

Utdanningen av vektere blir lovfestet etter at Odelstinget onsdag sluttet seg til forslagene fra regjeringen om endringer i vaktvirksomhetsloven.